1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Polski Związek Piłki Siatkowej, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa, KRS 0000062347, REGON 000866372 , zwany dalej „PZPS” lub „Administratorem”.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: rodo@pzps.pl lub pod numerem telefonu: (22)4628220 .
  3. PZPS przetwarza te dane w celu prawidłowej organizacji rozgrywek na terenie RP; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PZPS, jako jedynego polskiego związku sportowego uprawnionego do organizacji rozgrywek w siatkówce plażowej i na śniegu we wszystkich jej odmianach.
  4. Państwa dane osobowe podane w dobrowolnym oświadczeniu są przetwarzane również w związku z wytycznymi ministerstwa właściwego ds. sportu.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji osoby chcącej brać udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: ministerstwo właściwe ds. sportu, sponsorzy PZPS, PLS SA (ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa) podmioty świadczące usługi wsparcia IT i hostingowe dla Administratora, wojewódzkie związki piłki siatkowej, kluby będące członkiem PZPS, sędziowie, komisarze.
  7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPS do momentu wycofania zgody.
  8. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: rodo@pzps.pl .
  9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
System rejestracji zawodników siatkówki plażowej
Przypomnij hasło Logowanie

Rejestracja

Pola oznaczone * są wymagane.

Hasło musi składać się z minimum 8 znaków
Nie dotyczny organizatorów i wolontariuszy
Ulica z numerem domu oraz mieszkania, np. Szkolna 4/6
Akceptuję regulamin
System przygotował - Internet Plus S.C. - Rafał Pośpiech